Dragan Matić

MULTIMEDIA

Studirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde i predaje.
Od 2008. do 2011. godine radio kao gostujući profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, R. Hrvatska.

 

ARTWORKContact

SEE ALL