Uploaded on 22 Nov 2011

Sastanak ‘Kruzoka za svestrani razvoj’ u restoranu drustvene ishrane klanice “Venac”. Tema sastanka je ‘Kuhinje sveta – Avokado’ (stihovi Desanke Maksimovic; muzika Sri Chinmoy).