Univerzitet u Novom Sadu

Akademija umetnosti
Departman likovnih umetnosti
Katedra za slikarstvo

Izložba projekta SLIKA (I)
Muzej savremene umetnosti Vojvodine
otvaranje 09.06.2015. u 20:00h
(09.06.2015-23.06.2015)

Bosiljka Zirojević-Lečić, Bojan Novaković, Vlado Rančić, Vidoje Tucović, Goran Despotovski, Dragan Matić, Lidija Marinkov-Pavlović, Marina Vojvodić.

Izložba projekta SLIKA (II)
otvaranje 25.06.2015.
(25.06.2015-10.07.2015)

Irena Kovač, Marija Lepojević, Aleksandra Stojanović, Marijana Buljovčić, Stefan Stojanović, Marija Sarvan, Nikola Nikolić, Igor Lukić, Ana Vrtačnik, Darko Aćimović, Aleksandra Ilić.