Dragan Matić

ARTWORK AND NETWORK

1966.

Diplomirao (1991) i magistrirao (2000) slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde trenutno radi kao redovni profesor na Katedri za slikarstvo. Od 2009-2012 radio kao gostujući profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku , Hrvatska. Umetnički rad obuhvata medij slikarstva, ready-made, digitalnu fotografiju, video, performans, elektronski zvuk, land art, dizajn robota. Učestvovao na brojnim izložbama, projektima i filmskim festivalima u zemlji i inostranstvu.Član je umetničkih grupa Multiflex i Happy Trash Production i dobitnik je nekoliko nagrada za umetnički rad. Bavi se i konzervacijom i restauracijom, kao i likovnom edukacijom lica oštećenog sluha.

ARTWORK

NEWS

SEE ALL

AUDIO