Dragan Matić

ARTWORK AND NETWORK

Studirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde i predaje.
Od 2008. do 2011. godine radio kao gostujući profesor na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, R. Hrvatska.

Umetnički rad obuhvata medij slikarstva, ready-made, digitalnu fotografiju, video, performans, elektronski zvuk. Bavi se i konzervacijom i restauracijom, kao i likovnom edukacijom lica oštećenog sluha.

Član ULUV-a i ULUS-a. Jedan je od osnivača grupa “Multiflex”, “Happy Trash Production” i “Art Circus”.

ARTWORKContact